Pozvánka na 20. zasadnutie OZ

V piatok 14. mája 2021 sa o 17,30 hod uskutoční v sobášnej miestnosti na OcÚ zasadnutie OZ

pozvánka