Prerušenie dodávky el. energie

27. apríl 2021 - od 8,30 - 15,00 hod

č.d. 351/BL, 495/ZA, 507, 507/OP, 507/PRI