Očkovanie obyvateľov obce Beckov / Kálnica - nad 60 rokov

Milí spoluobčania, obec Beckov v spolupráci s Výjazdovou očkovacou službou FN Trenčín zabezpečí očkovanie v obci Beckov, ktoré sa bude konať: dňa: 17. apríla 2021 v čase: OD 8.00 HOD na mieste: KULTÚRNY DOM Beckov - Očkovanie je určené LEN pre osoby s vekom nad 60 rokov (vrátane) s trvalým pobytom v obci BECKOV a v obci KÁLNICA. VAKCÍNA: PFIZER

Informácie o vakcíne PFIZER nájdete TU alebo na webovej stránke: www.slovenskoproticovidu.sk, informácie o všetkých vakcínach nájdete TU.

Písomná informácia pre žiadateľa pred očkovaním

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako dostanete očkovaciu látku, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. Dokument si môžete pozrieť alebo stiahnuť tu: COMIRNATY_PIL-Pisomna-informacia-pre-pouzivatela139 KB / PDF Stiahnuť .

Registrácia na očkovanie

Registrácia na očkovanie je možná cez rezervačný systém BOOKIO.SK. Prosíme vás, aby ste pomohli s registráciou svojim príbuzným a blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickou registráciou, ak vás o to požiadajú.

Registrácia je možná aj osobne alebo telefonicky na obecnom úrade v Beckove.

Občania, ktorí majú záujem o vytvorenie registrácie na očkovanie telefonicky, môžu nás kontaktovať na tel. čísle: 0915 736 779 alebo prísť osobne na obecný úrad v pracovných dňoch.

Dôležitá informácia pre záujemcov o vakcináciu trpiacich na zrážanlivosť krvi

Záujemcovia o vakcináciu užívajúci Warfarin si musia zabezpečiť cez svojho obvodného lekára odber krvi na stanovenie hladiny INR a kópiu výsledku odovzdať lekárovi FN Trenčín v deň očkovania t. j. 17.04. 2021 (prípadne zabezpečiť inou cestou)!

Doklady a dokumenty potrebné k očkovaniu

Na mieste očkovania budete potrebovať predložiť:
– preukaz poistenca,
– občiansky preukaz,
– Poučenie – písomný informovaný súhlas pacienta,
– vyplnený dotazník.
Uvedené dokumenty si môžete stiahnuť tu:
Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta o očkovaní
Dotazník – Anamnestické otázky pre pacienta
alebo ich nájdete na: https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/vsetko-o-ockovani/ockovaci-proces/dokumenty-na-stiahnutie-potrebne-pred-ockovanim.
Dokumenty si môžete vyplniť doma, aby ste urýchlili priebeh očkovania, no nepodpisujte ichpodpisujete ich až priamo na mieste očkovania.

Ak si priložené dokumenty nemôžete vytlačiť doma, budú vám poskytnuté na príslušnom obecnom úrade a zároveň budú pre vás pripravené aj priamo na očkovacom mieste.

Doprava na miesto očkovania

Občanom obce Beckov je možné zabezpečiť dopravu na miesto očkovania. V prípade záujmu o túto službu je potrebné v rezervačnom systéme uviesť do poznámky „mám záujem o dopravu“.

Prosíme všetkých o solidaritu a občiansku spolupatričnosť počas očkovania. 

Očkovanie je určené LEN pre osoby s vekom nad 60 rokov (vrátane) s trvalým pobytom v obci BECKOV a v obci KÁLNICA.

Ďakujeme!

Zaočkovali sme 246 občanov z Beckova, Kálnice a Kočoviec. 

Druhé očkovanie - podanie druhej dávky - sa uskutoční 15. mája 2021