Spomienka na oslobodenie obce

V nedeľu, 4. apríla 2021, si predstavitelia našej obce, starosta Daniel Hladký, jeho zástupca Ing. Jaroslav Martiš a poslankyňa OZ Anna Kabelíková, uctili pamiatku oslobodenia Beckova položením venca k pomníku padlých hrdinov v parku pod hradom. Pietnym aktom vyjadrili úctu a vďaku hrdinom, ktorí položili svoje životy za našu slobodu.

Z dôvodu zachovania opatrení kvôli šíreniu koronavírusu sa opakovane konala pietna spomienka bez účasti občanov. Nekonal sa lampiónový sprievod zo školy, ani nevystúpil spevácky zbor. Ešte v roku 1945, rovnako ako dnes, pripadol dátum oslobodenia našej obce – 6. apríl 1945 – na veľkonočný týždeň. „Nesmieme zabudnúť na obete a hrôzy druhej svetovej vojny, aby sa tá doba už nikdy nezopakovala. Nesmieme však zabudnúť a uctiť si tých, ktorí nás dostali spod jarma nacistickej okupácie. Česť ich pamiatke!“