Oznámenie o výrube drevín

Oznámenie 1 - oznámenie 2