Prerušenie dodávky el. energie

- oznámenie verejnosti

č. domov v prílohe