Pomoc obetiam trestných činov

Informačná kancelária pre obete trestných činov v Trenčíne, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, I. poschodie, k. č.148 (Okresný úrad Trenčín)

plagát 1 - plagát 2 - info

MV SR sa venuje seniorom celoročne

Ministerstvo vnútra SR sa seniorom, ktorí spadajú do kategórie zákonom chránených osôb (osoba nad 60 rokov) venuje celoročne. Na tejto cieľovej skupine je totiž často páchaná závažná trestná činnosť, ktorá v „lepšom“ prípade končí stratou ich celoživotných úspor, v horších prípadoch tragickejšie.

Najúčinnejším prostriedkom prevencie, ktorú robia pracovníci odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, sú priame stretnutia a rôzne druhy aktivít, prednášky, informačné kampane. Seniori sú po takýchto stretnutiach odvážnejší a v mnohých prípadoch sa odhodlajú nahlásiť trestný čin. Lepšia informovanosť starších generácií pomáha znižovať latenciu, ktorá však môže byť stále vysoká. Riziko nenahlásenia trestného činu môže byť spojené s osamelo žijúcimi staršími ľuďmi bez príbuzných, ktorí sa nestretávajú s inými ľuďmi, napríklad v seniorských organizáciách.

Na besedách či zážitkových workshopoch sa často dozvedáme, že seniori na základe nami sprístupnených informácií dokázali čeliť podvodníkom a nenechali sa nachytať. Neboja sa tiež priznať, že v minulosti sa im už niečo podobné stalo a zo svojho konania sa poučili a zároveň upozorňujú iných, aby boli opatrní.

MV SR prostredníctvom odboru prevencie kriminality udržiava so seniorskými organizáciami či združeniami pre občanov so zdravotným postihnutím intenzívnu komunikáciu a spolupracuje na rôznych aktivitách. „Teší ma, že naši odborníci sa starajú aj o túto zraniteľnú skupinu občanov. Som vďačný každému, kto sa svojou prácou podieľa na lepšom živote starších ľudí a nie sú mu ľahostajné ich problémy,“ povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.

MV SR má aj pre seniorov k dispozícii po celom Slovensku informačné kancelárie pre obete trestných činov (ďalej len „IK“), ktoré sú zriadené v každom kraji. Seniori tieto kancelárie vyhľadávajú, o čom svedčia i nasledujúce čísla*:

-      667 - celkový počet klientov, ktorí vyhľadali služby IK

-      314 - počet klientov nad 60 rokov, ktorí vyhľadali služby IK (prevládajú ženy)

-      131 - počet klientov nad 60 rokov, ktorí ako prvú inštitúciu vyhľadali služby IK

-      715 - počet preventívnych aktivít pre seniorov (besedy/zážitkové workshopy)

Na porovnanie uvádzame aj štatistiku trestného činu podvod na Slovensku a na senioroch**:

Trestný čin

2016

2017

2018

2019

 

2020

 Podvod na Slovensku

2 312

2 264

2 157

1 890

                      1229

Podvod na senioroch

339

334

354

322

 

 195

 

Ministerstvo vnútra SR preto vyzýva seniorov, aby neváhali ohlásiť každý trestný čin a nemali strach rozprávať o tom, čo ich trápi.