Celoplošné testovanie na COVID-19 v obci BECKOV

27. február 2021

V kultúrnom dome sa konalo ďalšie kolo testovanie - za podmienok ako v predchádzajúcich testovaniach. 

Výsledky: 744 testovaných - z toho 8 pozitívnych - 1,07% pozitivita