Vyšli Beckovské noviny č. 1_2021

Občania s trvalým pobytom v Beckove ich dostanú v priebehu dvoch dní do svojich schránok.

BN 1_2021