Trenčianske múzeum - ponuka pracovných miest

inzercia

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE

Mierové nám. č. 46, 912 50 Trenčín

hľadá záujemcov na voľné pracovné miesto na výkon

práce vo verejnom záujme do funkcie

 

SPRÁVCA OBJEKTU, SPRIEVODCA

POKLADNÍK

(sprevádzanie a výklad v kultúrnych zariadeniach alebo pamiatkových objektoch)

 

Pre pracovisko:  Múzeum (Kúria Ambrovec) Beckov

Počet pracovných miest:  1

Nástup:            1. apríl 2021

Trvanie prac. pomeru: doba určitá 31.03.2022

Podmienky:   

                  -     ukončené min. stredoškolské vzdelanie

-           bezúhonnosť

-          sprevádzanie v expozícii

-          pokladňa

-          flexibilita, samostatnosť, komunikatívnosť

-          znalosť cudzieho jazyka výhodou

 

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

min. 607,00 € (v závislosti od odbornej praxe) + ďalšie zložky mzdy

Zamestnávateľ poskytne plat min. 750,- eur v závislosti od odbornej praxe

 

Benefity:

-          stravné lístky

-          pracovný čas podľa rozpisu služieb

-          5 dní dovolenky nad rámec zákona

 

Náplň práce:

-     sprevádzanie a organizovanie návštevníkov expozícií a výstav v pamiatkovom objekte

-    starostlivosť o objekt (drobná údržba, zabezpečenie čistoty a údržby prevádzky)

-          pokladničná práca

      -    nahlasovanie stavu elektromeru a vodomeru na predpísaných tlačivách vždy ku

            koncu kalendárneho mesiaca

-          administratívne práce spojené s chodom pobočky

 

 

Životopis s prehľadom zamestnaní posielajte písomne alebo osobne do 28.02.2021:

Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové nám. č. 46, 912 50 TRENČÍN

E-mailom:       personalne@muzeumtn.sk

 

Uchádzači  spĺňajúci podmienky budú pozvaní na osobný pohovor a zamestnávateľ rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.

....

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE

Mierové nám. č. 46, 912 50 Trenčín

 

hľadá záujemcov na voľné pracovné miesto na výkon

práce vo verejnom záujme do funkcie

 

SPRIEVODCA

(sprevádzanie a výklad v kultúrnych zariadeniach alebo pamiatkových objektoch)

 

Pre pracovisko:  Múzeum (Kúria Ambrovec) Beckov

Počet pracovných miest:  1

Nástup:            1. apríl 2021

Trvanie prac. pomeru: doba určitá do 30.09.2021

Podmienky:   

                  -     ukončené min. stredoškolské vzdelanie

-           bezúhonnosť

-          sprevádzanie v expozícii

-          pokladňa

-          flexibilita, samostatnosť, komunikatívnosť

-          znalosť cudzieho jazyka výhodou

 

Náplň práce:

-     sprevádzanie a organizovanie návštevníkov expozície

-     podávanie  odborného výkladu tematického zamerania expozície v  objekte návštevníkom podľa vopred pripraveného textu

-          predaj propagačného materiálu  a vstupeniek

-          pokladničná práca

-          čistotu expozícií a upratovanie

-          starostlivosť o bezpečnosť zbierkových predmetov

 

 

Základná zložka mzdy /brutto/ a ďalšie odmeny

min. 607,00 € /v závislosti od odbornej praxe/ + ďalšie zložky mzdy

Zamestnávateľ poskytne plat min. 700,- eur v závislosti od odbornej praxe

Benefity:

-          stravné lístky

-          pracovný čas podľa rozpisu služieb

 

Životopis s prehľadom zamestnaní posielajte písomne alebo osobne do 28.02.2021:

Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové nám. č. 46, 912 50 TRENČÍN

E-mailom:       personalne@muzeumtn.sk

 

Uchádzači  spĺňajúci podmienky budú pozvaní na osobný pohovor a zamestnávateľ rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.


...

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE

Mierové nám. č. 46, 912 50 Trenčín

 

 

hľadá záujemcov na voľné pracovné miesto na výkon

práce vo verejnom záujme do funkcie

 

SPRIEVODCA, POKLADNÍK

MUZEÁLNY PEDAGÓG

 

Pracovisko:     Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom

Počet pracovných miest:  1

Nástup:            asap

Podmienky:  

                  -     ukončené vys. vz. II. stupňa

-     bezúhonnosť

-          flexibilita, samostatnosť, komunikatívnosť, kreatívnosť

-          manažérske schopnosti výhodou

-          flexibilita pracovať aj cez víkendy

Náplň práce:

-          spracovanie systému lektorovania

-          príprava vyučovacích hodín pre žiakov základných a stredných škôl

-          príprava prednášok pre rôzne skupiny návštevníkov

-          príprava a realizáciu interaktívnych prvkov (pracovné listy, kvízy, makety)

-          príprava a realizáciu tvorivých dielní

-          sprevádzanie v expozícii

-          pokladňa (predaj vstupeniek a suvenírov)

-          spracovanie dochádzky zamestnancov oddelenia

 

Základná zložka mzdy /brutto/ a ďalšie odmeny

min. 757,50 € (v závislosti od odbornej praxe) + ďalšie zložky mzdy

Zamestnávateľ poskytne plat min. 900,- eur v závislosti od odbornej praxe

Benefity:

-          stravné lístky

-          práca v kolektíve mladých ľudí

-          miesto výkonu práce v centre Nového Mesta nad Váhom

-          5 dní dovolenky nad rámec zákona

 

Životopis s prehľadom zamestnaní posielajte písomne alebo osobne do 21.02.2021:

Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové nám. č. 46, 912 50 TRENČÍN

E-mailom:       personalne@muzeumtn.sk

 

Uchádzači  spĺňajúci podmienky budú pozvaní na osobný pohovor a zamestnávateľ rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.

Kúria Ambrovec - foto 1,2,4 

budova Podjavorinského múzea v NMnV - foto 3 (zdroj: PM v NMnV)