Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ

15. január 2020 o 17,30 hod v sobášnej sieni KD

pozvánka