Uznesenie Vlády SR č. 808 z 31.12.2020

Zákaz vychádzania Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020 platí Zákaz vychádzania! Platnosť nariadenia od 1. januára 2021 do 24. januára 2021

! Prehľad sprísnení a výnimiek !


- obmedzenie stretávania, osoby by sa nemali stretávať s nikým okrem osôb v spoločnej domácnosti,

- zakazujú sa akékoľvek návštevy,

- zatvárajú sa lyžiarske strediská,

- zakazuje sa ubytovanie nových hostí v hoteloch a rekreačných zariadeniach,

- zakazuje sa prítomnosť verejnosti na bohoslužbách,

- zakazuje sa konzumácia jedál v exteriéri prevádzok, povolená je len "vezmi so sebou" služba,

- pobyt prírode je povolený len v rámci okresu, respektíve v prípade Bratislavy a Košíc v rámci mesta,

- zamestnanie bude povolené len formou „home office",

- výnimku budú mať zamestnanci vzhľadom na povahu ich práce a na základe rozhodnutia zamestnávateľa,

- výnimka zo zákazu vychádza mimo bydliska je v čase od 1.00 h do 5.00 h,

- cesta do zamestnania podľa výnimky,

- povolená je cesta v nevyhnutnom rozsahu: cesta v nevyhnutnom rozsahu: najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, "venčenie" spoločenských zvierat do 1000 metrov od bydliska, pohreby, cesta na poštu, do banky, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt,

- cesta na antigénové a RT-PCR testovanie,

- krst, sobáš či pohreb vrátane ich iných civilných verzií je možné organizovať do šesť osôb,

- výnimkou je cesta s cieľom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,

- výnimkou je cesta s cieľom vycestovania do zahraničia a cesta späť pri návrate zo zahraničia,

- výnimku má aj osoba bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,

- výnimku zo zákazu má cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,

- výnimku tvorí aj cesta rodiča, inej oprávnenej osoby a cesta dieťaťa realizovaná v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cesta realizovaná s cieľom stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov.

 

pdfZákaz vychádzania 4-24.1.2021