Pokojné Vianoce a šťastný nový rok 2021

obyvateľom obce želá starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva i zamestnanci obecného úradu!

Vážení občania, vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19, v období od 21. 12.2020 do 10.01.2021, využívajte v mimoriadnych prípadoch pre komunikáciu s obecným úradom tel. kontakt: 0915 736 779. Ďakujeme za pochopenie.