Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Oznámenie verejnosti - Územný plán obce Ivanovce - Územný plán obce Štvrtok

Ivanovce - Štvrtok