Výzva na orezanie stromov

Západoslovenská distribučná, a. s., vyzýva vlastníkov nehnuteľností na odstránenie alebo okliesnenie stromov a iných porastov do 7. januára 2021.

výzva