Celoplošné testovanie na COVID-19 v obci BECKOV

miesto: Kultúrny dom v Beckove čas: 8.00 - 20.00 dátum: 7. - 8.11.2020 (sobota - nedeľa)

harmonogram podľa čísla domu

Odporučený harmonogram testovania podľa súpisných čísel:

SOBOTA                  08.00  - 10.00 hod          číslo domu      1 –  66

                                   10.00 – 12.00 hod          číslo domu    67 – 152

                                   12.00 – 13.00 hod    obedná prestávka, dezinfekcia priestorov

                                   13.00 – 15.00 hod          číslo domu 153 – 194

                                   15.00 – 17.00 hod          číslo domu 195 – 203

                                   17.00 – 17.30 hod    večera, dezinfekcia priestorov

                                   17.30 – 19.00 hod           číslo domu 204 – 227

                                   19.00 – 20.00 hod           číslo domu 233 – 259

                                   

NEDEĽA                    08.00  - 10.00 hod         číslo domu   261 – 325

                                   10.00 – 12.00 hod          číslo domu   326 – 394

                                    12.00 – 13.00 hod     obedná prestávka, dezinfekcia priestorov

                                   13.00 – 15.00 hod          číslo domu 395 – 430

                                   15.00 – 16.00 hod     seniori nad 65 rokov, ZŤP, ženy vo

                                                                      vysokom štádiu tehotenstva

                                    16.00 – 17.00 hod           číslo domu 431 - 487      

                                    17.00 – 17.30 hod     večera, dezinfekcia priestorov

                                    17.30 – 19.00 hod           číslo domu 488 – 570

                                    19.00 – 20.00 hod           číslo domu 571 – 715

 

 

Čakaciu dobu na testovacom mieste si môžete overiť počas celého testovania:

na telefónnom čísle:      0903 742 725    alebo prostredníctvom živého prenosu na stránke:

www.obec-beckov.sk      tlačidlo            Celoplošné testovanie - LIVE