Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ

v pondelok 19.10.2020 o 18. hod v sále KD

pozvánka