ÚVZ SR - opatrenia OLP/8323/2020 a OLP/8326/2020

Od 15. októbra 2020 platia prísnejšie opatrenia vydané ÚVZ SR - zakazuje sa pohybovať na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest - uzatvárajú sa nasledovné zariadenia (v prílohe)

Opatrenie (rúška) - opatrenie (zariadenia)