Oznámenie Obecného úradu v Beckove

o obmedzení prevádzky

opatrenia od 12.10.2020