ÚVZ SR - Opatrenia pri ohrození verejného zdravia platné od 14.9.2020 do 1.10.2020

- zákaz pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy -

opatrenia