Zasadnutia obecného zastupiteľstva

18.9.2020 v klube pri parku o 17,30 H

pozvánka