Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa nekoná

Mimoriadne OZ, naplánované na 28.8.2020, sa neuskutoční - najbližšie zasadnutie OZ sa bude konať 18.9.2020.