Opatrenia RÚVZ v Trenčíne

platné pre okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom a Prievidza od 20.8.2020 do 31.8.2020

opatrenia