Spomienka na Akciu R

zameranú na likvidáciu ženských reholí v roku 1950 - Beckov - 29. august 2020 - Kongregácia Školských sestier de Notre Dame

program