Žatevné práce - jún 2020

Preventívno-metodický materiál Ministerstva vnútra SR - Prezídium hasičského a záchranného zboru - Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti k zabezpečeniu ochrany úrody pred požiarmi v žatevnom období

materiál