Pozvánka na 12. zasadnutie OZ

Klub pri parku o 17,30 hod

pozvánka