Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Dr. Jánovi Ambrovi

na Kúrii Ambrovec - múzeum - pri príležitosti 130. výročia úmrtia

pozvánka