Prerušenie distribúcie elektriny 30.6.2020

v čase od 8. do 10. hod a od 10.30 do 11.30 hod

bude na týchto miestach - príloha