Prerušenie distribúcie elektriny

29.6.2020 budú bez dodávky elektriny tieto domy v obci - príloha