Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení MŠ a ZŠ

od 1.6.2020 - podmienky k opätovnému nastúpeniu detí do MŠ a ZŠ - usmernenia k vyučovaniu

Rozhodnutie zriaďovateľa - podmienky umiestnenia do MŠ - podmienky nástupu detí do ZŠ - usmernenie