Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Beckov

oznámenie