Pozvánka na 11. obecné zastupiteľstvo

OZ sa uskutoční v klube pri parku o 17,30 hod

pozvánka