Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

účinné od 6. mája 2020

OLP/3795/20020