NP Podpora ochrany detí pred násilím

Násilie sa často vyskytuje v našej blízkosti, ale tvárime sa, že ho nevidíme

Ochrana detí pred násilím