Obecná knižnica je od 30.3.2020 zatvorená až do odvolania

Rešpektujeme zákaz vydaný Ministerstvom kultúry a Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

odporučenia SNK