Uznesenie vlády SR č. 207/2020

zo 6. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu...

uznesenie Vlády SR č. 207/2020