Krízový štáb Obce Beckov

Opatrenia prijaté 7. apríla 2020

opatrenia KŠ