Doručovanie rozhodnutí o dani z nehnuteľností

fyzické osoby - občania

doručovanie rozhodnutí