Usmernenie hlavného hygienika SR

v súvislosti s ochorením COVID-19 (šiesta aktualizácia) z 30.3.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR