Obecný úrad v Beckove

obmedzuje poskytované služby

Od pondelka 16.3.2020 OcÚ obmedzí poskytované služby  z dôvodu šíriaceho sa koronavírusu.

Pravidlá karantény