Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie č.: OLP/2595/2020 -  opatrenie č. OLP/2576/2020  -  opatrenie č. OLP/2567/2020