Koronavírus - opatrenia

Základná škola s materskou školou J.M. Hurbana v Beckove a Obec Beckov prijali opatrenia

opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu