Výsledky volieb do NR SR 29.2.2020

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku

Výsledky volieb do NR SR 29.2.2020