Pozvánka na OZ

Obecné zastupiteľstvo sa uskutoční v klube pri parku o 17,30 hod.

Pozvánka na OZ 31.1.2020