Poplatok za komunálny odpad na rok 2020

Oznam

Vážení občania, od 31. januára vám budú povereným pracovníkom OcÚ doručované rozhodnutia o poplatku za komunálny odpad na rok 2020.

Vzor žiadosti o úľavu alebo odpustenie poplatku nájdete - tu. Spolu s potrebným potvrdením ho doručte do 30. januára na OcÚ.