Pozvánka na zasadnutie OZ

Starosta obce pozýva na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční v pondelok 16.12.2019 v klube pri parku o 16,30 hod.

pozvánka na OZ 16.12.2019