Advent v Beckove 3.

Tretí adventný koncert sa uskutoční v kláštornom kostole sv. Jozefa Pestúna o 16. hod.

Predvianočnú atmosféru dotvorí Musica poetica a príhovory farárov oboch farností...