Advent v Beckove 2.

Druhý adventný koncert sa uskutoční v kláštornom kostole sv. Jozefa o 16. hod.

Vystúpia prof. Mgr. art. Daniel Buranovský, ArtD. a sólista Opery SND Gustáv Beláček. Sestry vincentky si zaspomínajú na život v Charitnom dome.