Festival speváckych zborov

Vo františkánskom kostole  sa uskutoční Festival speváckych zborov.