Pozvánka na 7. zasadnutie OZ

Obecné zastupiteľstvo obce Beckov sa uskutoční 11.11. 2019 od 17:30 hod. v klube pri parku.

pdfPozvánka na 7. zasadnutie OZ